Dzisiaj jest .
 

16-stu torreadorów z THM-u w Hiszpanii
Fotorelacja z pobytu klas elektronicznych w Maladze - X-XI.2005r.Andaluzja jest jedną z prowincji Hiszpanii   
  Malaga położona jest na południu Andaluzji

16 naszych uczniów (z klas trzecich o profilu technik elektronik) wyjechało na 4-tygodniową bezpłatną praktykę zawodową do Hiszpanii. Uczniowie odbyli staż zawodowy w firmach elektronicznych w zabytkowej Maladze w Andaluzji. Praktyki sfinansowane zostały z funduszy Unii Europejskiej (program Leonardo da Vinci) - projekt napisali nauczyciele: Alicja Żuchowska, Radosław Moskal, Witold Rogowski, Marcin Farys, Michał Gajewski, Katarzyna Cedro, Katarzyna Pastuszka, Monika Lipska-Kłos. Więcej o projekcie... Uczniowie wyjechali pod opieką nauczycieli: Katarzyny Cedro i Radosława Moskala.Uczniowie otrzymali dyplomy potwierdzajęce uczestnictwo w praktykach zawodowych w Hiszpanii


Ważnym elementem praktyki zawodowej w Hiszpanii była możliwość uzyskania certyfikatów EUROPASS - MOBILITY. Dokumenty te zostały imiennie wystawione na każdego uczestnika praktyki. EUROPASS - MOBILITY prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki realizowanej za granicą po 1.01.2005. Jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Będzie więc przydatny przy zatrudnieniu poza granizami Polski.

Uczniowie otrzymali certyfikaty EUROPASS - MOBILITY - dokument ważny w całej Unii Europejskiej

W maju 2006r. 16 kolejnych uczniów, tym razem z klasy 2Zi (profil zarządzanie informacją) wyjechało na podobną praktykę, ale do firm informatycznych do Berlina - więcej.. Tymczasem zobacz słoneczną Hiszpanię.

Miejscem praktyk były przedsiębiorstwa zlokalizowane w Maladze, takie jak:
- ELYTEL - Telecomunicaciones Julio - Antonio Electronica S.L. T.V. SAT. TELEFONIA (2 uczniów),
- TELESERVICE Grupa BuscPerson TELEKOMONICACIONES, S.L. (2 uczniów),
- TECNOVISION Fernando Peres Fernandez (6 uczniów),
- ALT64, S.L. (3 uczniów),
- COTELMA, S.L. (1 uczeń),
- SETELVE Servicios Tecniors Electronicos (1 uczeń),
- TELEMALAGA, S.L. (1 uczeń).
Podczas praktyk uczniowie zajmowali się instalacją anten satelitarnych, alarmów, domofonów, wideofonów, serwisem sprzętu komputerowego, serwisem telefonii komórkowej itp. Wszystkie zadania jakie mieściły się w programie stażu, były zgodne z założeniami praktyki zawodowej dla uczniów technikum o specjalności technik elektronik.

- To było olbrzymie przeżycie dla nas wszystkich - nie ukrywa opiekun grupy, profesor Radosław Moskal.
- Wrażenia były tym większe, że niektórzy z chłopców otrzymali propozycję zatrudnienia w Hiszpanii nawet za 2,5 tys. euro miesięcznie.

- Pracowałem w firmie zajmującej się telefonami komórkowymi - mówi Adrian Jurytko z klasy 3 technik elektronik. Zdobyte doświadczenie z pewnością pomoże mi w poszukiwaniu pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.
- Pracowałem w firmie prowadzącej usługi w zakresie alarmów i zabezpieczeń - mówi Adam Kalarus, klasa 3 technik elektronik. Było to dla mnie sprawdzenie swoich umiejętności, a także nabycie nowych doświadczeń zawodowych, które będę mógł wykorzystać szukając pracy.

Realizując praktykę, nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z organizacją pracy w małych i średnich firmach hiszpańskich. Efektem realizacji stażu było zapewnienie równych szans dla przyszłych absolwentów w znalezieniu pracy w Unii Europejskiej. Podczas zagranicznej praktyki zawodowej uczniowie poszerzyli wiedzę merytoryczną w swoim zawodzie, zdobyli umiejętności z dziedziny organizacji, techniki pracy, tworzenia odpowiedniego klimatu w miejscu pracy, właściwego nastroju miejsca i otoczenia. Wzbogacili się o nowe doświadczenia zawodowe. Zapoznali się z zakresem norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach Unii Europejskiej. W przyszłości będzie to miało wpływ na ich mobilność na rynku pracy.

Dzięki praktyce w Hiszpanii przyszli absolwenci naszego technikum będą konkurencyjni na krajowym, a przede wszystkim lokalnym rynku pracy oraz staną się równouprawnionymi kandydatami dla europejskich pracodawców. Zwiększają się ich szanse na zatrudnienie w największym lokalnym zakładzie przemysłowym CELSA Huta Ostrowiec. Praktyka pozwoliła również na stworzenie równych szans dla naszych uczniów na zdobycie pracy za granicą. Umożliwiła młodym ludziom zmianę stereotypu myślenia oraz uzmysłowiła, że dobrze przygotowany merytorycznie i praktycznie młody człowiek, ma możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Wyjazd na praktykę umożliwił uczniom wzbogacenie słownictwa przede wszystkim w języku angielskim, ale również poznanie podstaw języka hiszpańskiego. Dodatkowym atutem stażu było poznanie wspaniałej kultury hiszpańskiej, tradycji, zwyczajów oraz walorów turystycznych tego kraju. Udział w praktykach odbywanych na wysokim poziomie, z bogatą bazą techniczną, rozwinął osobowość, kompetencje oraz przedsiębiorczość przyszłych pracowników. Praktykanci wzbogacili się o umiejętność nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz nawiązali kontakty towarzyskie i przyjaźnie z rówieśnikami.

Realizacja stażu była niezwykle cennym doświadczeniem dla Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ponieważ było to pierwsze doświadczenie z programem Leonardo da Vinci dla tej placówki. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mieli okazję sprawdzić, czy sposób przygotowania teoretycznego uczniów jest właściwy i wystarczający wobec oczekiwań europejskiego rynku pracy. Wszystkie uwagi uczniów na temat tego typu potrzeb będą uwzględnione w dalszej pracy szkoły.


 
^ Do góry ^
Zapraszamy na zs3ostrowiec.pl - oficjalną stronę www szkoły