Dzisiaj jest .
 
Berlin 2006
 
Malaga 2005
 

"Leonardo da Vinci 2005" w ZS Nr 3
Zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii i Niemczech

« Leonardo - index      Leonardo 2006 »

W 2005r. Zespół Szkół Nr 3 przystąpił do programu "Leonardo da Vinci", którego celem było pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej i realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów naszej szkoły. Nauczyciele ZS nr 3 stworzyli zespół zajmujący się realizacją projektów w ramach wspomnianego programu. Kordynatorem zespołu ds. opracowania i realizacji wymienionych projektów została p. Alicja Żuchowska. Za opracowanie projektu od strony merytorycznej odpowiadali nauczyciele: Marcin Farys - informatyka, Michał Gajewski - elektronika, Radosław Moskal - elektronika i Witold Rogowski - elektronika, a za kontakty z partnerami zagranicznymi: Katarzyna Cedro - j. angielski, Katarzyna Pastuszka - j. niemiecki i Monika Lipska-Kłos - j. niemiecki.

Pierwszym projektem zrealizowanym w ramach programu "Leonardo da Vinci" było "Szkolenie zawodowe dla uczniów szkół średnich w zakresie elektroniki". W ramach tego projektu 16-stu uczniów klas trzecich technik elektronik Technikum Nr 3 wyjechało na 4-tygodniową praktykę zawodową do Malagi w Hiszpanii (24.10-18.11.2005r.). Zobacz fotorelację z Hiszpanii..

Uczniowie klas trzecich technik elektronik w Hiszpanii - X-XI.2005r.
KLASY TECHNIK ELEKTRONIK W HISZPANII

Najtrudniejszym etapem prac było wyszukanie właściwych partnerów zagranicznych - mówi A. Żuchowska. Udało nam się, w tej chwili partnerzy z różnych krajów, m. in. z Niemiec, Czech, Łotwy, sami zwracają się do nas z propozycją współpracy. Zatem nasz pierwszy zakwalifikowany przez Krajową Agencję Programową Leonardo da Vinci projekt jest początkiem współpracy międzynarodowej w zakresie szkolenia zawodowego. Projekt napisany przez naszych nauczycieli otrzymał bardzo wysoką notę w ocenie formalnej i jakościowej. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych to około 23.000 euro.

Głównym celem projektu jest poprawa umiejętności i kompetencji zawodowych. Dzięki praktyce w Hiszpanii nasza młodzież będzie konkurencyjna na krajowym, a przede wszystkim lokalnym rynku pracy oraz stanie się równoprawnym kandydatem dla europejskich pracodawców. Będzie miała ogromne szansę na zatrudnienie w największym lokalnym zakładzie przemysłowym - CELSA Huta Ostrowiec S.A.

Praktyka pozwoli na stworzenie równych szans na zdobycie pracy za granicą. Umożliwi młodemu człowiekowi zmianę stereotypu myślenia oraz uzmysłowi, że dobrze przygotowany merytorycznie i praktycznie młody człowiek, ma możliwości znalezienia pracy w całej Europie. Ważnym elementem praktyki jest możliwość uzyskania certyfikatu Europass Mobility. Dokument ten będzie wystawiony imiennie na każdego uczestnika, który zaliczy praktykę.

Projekt jest jak najbardziej dostosowany do wymogów lokalnego rynku pracy, gdyż będzie on realizowany w Hiszpanii - kraju, z którego wywodzi się firma CELSA, która przejęła Hutę Ostrowiec S.A. Pewnie wkrótce Huta zacznie zabiegać na lokalnym rynku pracy o nowych, dobrze wyszkolonych, mobilnych pracowników. Wówczas może należałoby powrócić do wspaniałych tradycji kształcenia hutników w Zespole Szkół Nr 3 - dawnym, znanym THM. Szkoła codziennie udowadnia poprzez olimpiady, konkursy, przedsięwzięcia, że jest wierna dobrym tradycjom.

Drugim projektem zrealizowanym w maju 2006r. był projekt "Podstawy IT w szkole średniej". Uczniowie klas informatycznych ZS3 (profil zarządzanie informacją) wyjechali wówczas na 3-tygodniową praktykę zawodową do Berlina. Program praktyki obejmował projektowanie stron www w językach HTML i PHP, wykorzystanie arkuszy stylów CSS i baz danych MySQL oraz projektowanie animacji w programie Flash MX. Zobacz fotorelację z Berlina..

Uczniowie klasy 2 Zi (profil zarządzanie informacją) w Berlinie - V.2006r.
KLASA 2 Zi W BERLINIE - MAJ 2006

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 cieszą się, że dochodzi do tak ożywionych kontaktów zagranicznych. Już teraz wiadomo, że w nowym roku szkolnym planowane są kolejne wyjazdy. Skorzysta z nich 60 osób, 20 pojedzie do Hiszpanii i 40 do Niemiec, do Lipska, Turyngii, Erfurtu. Z programu "Leonardo da Vinci" szkoła już otrzymała na wyjazdy około 70 tys. euro. Z dużym powodzeniem działa Fundacja Na Rzecz Rozwoju ZS3, która również wspiera podróże zagraniczne. W okresie ferii zimowych przewidziany jest wyjazd 12 nauczycieli do Hiszpanii, by mogli zapoznać się z tamtejszym systemem edukacji i móc wprowadzać u nas to, co jest szczególnie dobre.
- To jest dla nas szczególnie cenne ze względu na współpracę z hiszpańską Hutą Celsa - podkreśla profesor Alicja Żuchowska.
Nasza szkoła stara się także przyjmować u siebie gości zagranicznych. We wrześniu 2006r. w naszej szkole gościło 4 nauczycieli z Brna w Czechach, profesorów języka angielskiego. Więcej.. Spodziewani są także uczniowie z Turcji.


« Leonardo - index      Leonardo 2006 »

 
^ Do góry ^
Zapraszamy na zs3ostrowiec.pl - oficjalną stronę www szkoły