Malaga 2015


Dzięki projektowi Erasmus+ mieliśmy możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. Spędziliśmy 4 tygodnie w Hiszpanii. W projekcie uczestniczyło dwadzieścioro ...

Czytaj więcej Strona WWW uczniów

Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego

2019-06-13 20:38:33
3 czerwca 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. Miło nam poinformować, że wśród 1035 wniosków nasz projekt pt.: „Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego” został pozytywnie oceniony i został zatwierdzony do realizacji na liście głównej Programu Erasmus +.
Otrzymaliśmy 109192 euro dofinansowania na realizację staży zawodowych w roku 2020. Pozwoli to zorganizować 4–tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii dla 40 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik mechatronik, technik elektronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. ZS3 wzbogacając proces edukacji zawodowej, konsekwentnie od wielu lat, stwarza uczniom warunki do kształtowania praktycznych umiejętności zawodowych podczas zagranicznych staży z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Niemiec.
http://zs3ostrowiec.pl/newsimage/304535bac00728fdf7b7b1f595c469b7add518.jpg

Termin realizacji staży: 18.05.2020 – 12.06.2020.
http://zs3ostrowiec.pl/newsimage/13468c41726e99da698b236ccc984d798abd19.PNG

W wyniku realizacji projektu uczniowie ZS3 będą odbywać zagraniczny staż, dzięki któremu uzyskają kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym), który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji.
http://zs3ostrowiec.pl/newsimage/304581044665c5f0679e4cd1c334cb5f8e3c18.jpg

Celem projektu adresowanego do uczniów jest praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych oraz językowych.
Poznanie perspektyw rozwoju zawodowego oraz wzrost świadomości wybranego przez uczniów zawodu, zwiększy w przyszłości szanse absolwentów na zdobycie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wzrost kompetencji językowych, interpersonalnych i kulturowych umożliwi uczniom odbycie staży w zagranicznych przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie i rozwiązania na europejskim poziomie, pomoże uczestnikom uzyskać pożądane kompetencje zawodowe.
http://zs3ostrowiec.pl/newsimage/216017231c4e3dd929ccb3a04265d09375217.jpg

Główne cele projektu to:

  1. Realizacja praktyki zawodowej zgodnie z programem nauczania

  2. Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, poznanie nowych technologii

  3. Kształtowanie mobilności zawodowej

  4. Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z europejską wartością dodaną

  5. Uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność

  6. Doskonalenie umiejętności językowych – podniesienie umiejętności efektywnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym w sytuacjach związanych z życiem codziennym i zawodowym

  7. Wzbogacenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i tradycjach krajów partnerskich

  8. Rozwój osobisty uczniów.