Zwickau 2015


Pozdrowienia z Zwickau przesyłają praktykanci oraz p. Aneta Sadrak i p. Piotr Paluch. Zwickau bardzo nam się podoba. W trakcie praktyki poznajemy nowe zagadnienia ...

Czytaj więcej Strona WWW uczniów

Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Erasmus+

2017-06-20 17:27:19
Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna na temat: „Erasmus+ kształtowanie mobilności zawodowej młodzieży i wpływ na szkolnictwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej”


W dniu 9.06.2017 r. w największej szkole zawodowej Walencji – Centrum Kształcenia Zawodowego – CIPFP Ciutat de l’Aprenent, Valencia (Spain) odbyła się konferencja edukacyjna, której tematem przewodnim był udział krajów Unii Europejskiej w programie Erasmus +. Poruszane były kwestie systemów edukacyjnych w różnych krajach Unii ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego i wpływu aktywności szkół w pozyskiwaniu funduszy unijnych na poziom przygotowania młodzieży do rynku pracy.
Na konferencję zostały zaproszone nauczycielki Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – p. Jolanta Świąder i p. Alicja Żuchowska.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/15460d32c412f8db9ebfa4d761d0463ead0917.JPG

Organizatorzy uznali, że wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych na kształtowanie mobilności uczniów, owocna współpraca w tym zakresie z organizacjami z Hiszpanii godne są promowania i rozpowszechniania jako dobre praktyki, z których mogą skorzystać inni.
Dużą część dyskusji zebranych zajęła kwestia powiązania szkolnictwa zawodowego z biznesem. Omawiane były przykłady jak w tym zakresie radzą sobie wybrane państwa Europy. W większości państw stosuje się dobrowolne zachęty do inwestowania przedsiębiorców w edukację, celem wykształcenia pracownika pod ich potrzeby. Jako przykład odmienny był wskazywany system edukacji zawodowej Włoch, gdzie obowiązują odpowiednie zapisy prawne, nakładające obowiązek inwestowania przedsiębiorstw w edukację zawodową.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/1546607fae6a4102799fd7ee874a1165c08f17.JPG

W dyskusji podkreślane było znaczenie nowoczesnego wyposażenia szkół zawodowych w edukacji,  ale również mobilność zawodowa młodzieży wchodzącej na rynek pracy, kształtowana przez projekty unijne, m.in. Erasmus +.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/1546c23b7f0c359cefcde500fcd00f95832e17.JPG

Wśród prelegentów konferencji byli gospodarze, czyli m.in.:
- sekretarz Ministerstwa dEducació, Investigació, kultura i Esport Generalitat Valenciana – Miquel Soler,
- dyrektor CIPFP Ciutat de l’Aprenent, Valencia – Juan Cuenca i inni.
Wśród przedstawicieli innych państw: delegacja z Łotwy (Riga State School), Włoch, Rumunii oraz przedstawiciele ZS 3 z Polski.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/15463b21186497552e7d2ceb450db01860c317.JPG

Zarówno prezentacja multimedialna o systemie edukacji w Polsce, o naszej szkole, realizowanych w niej projektach, jak i prelekcja po angielsku pani Jolanty Świąder spotkały się z wielkim zainteresowaniem i zostały nagrodzone gromkimi brawami.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/1546890a2a2cc300ad089e2fd102673db06517.JPG

Podziękowania dla uczniów kl. III Tia - Przemysława Wiączka i innych, za pomoc informatyczną przy tworzeniu prezentacji.
Drugą część konferencji stanowiło zwiedzanie nowoczesnego centrum szkolenia zawodowego.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/154658c07e86a0f577e92ce0371193e9825417.JPG