Lizbona/Montijo 2010


W maju 2010r. grupa 20 uczniów z klas III technikum (profile: elektronika, informatyka, teleinformatyka) pod opieką nauczycieli p. Alicji Żuchowskiej i p. Jolanty Świąder ...

Czytaj więcej Strona WWW uczniów

Festiwal Programu LLP - Kielce 2011

2016-01-07 17:43:13
W dniu 8 listopada 2011 r. w Kielcach odbyła się wojewódzka konferencja informacyjno - promocyjna dotyczącą Programu "Uczenie się przez całe życie" - LLP (Longlife Learning Programme).
/admin/image_files/llp2011-1.jpg

Celem konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty była promocja szkół, które zrealizowały lub kontynuują realizację projektów dofinansowywanych przez program Comenius, Leonardo da Vinci, eTwinning oraz przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu.

Konferencję prowadził pan Maciej Długosz - koordynator wojewódzki programu "Uczenie się przez całe życie" a uroczystego otwarcia konferencji dokonał pan Norbert Krzystanek, Dyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi komponentami programu, które omówiła pani Elżbieta Sokołowska - przedstawicielka Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

/admin/image_files/llp2011-5.jpg

Następnie zaprezentowali się przedstawiciele tych szkół z terenu województwa, które miały największe osiągnięcia w realizacji wyżej wymienionych programów. Naszą szkołę na konferencji reprezentowali: pan Piotr Leśniewski - wicedyrektor nadzorujący organizację praktyk zawodowych oraz pani Alicja Żuchowska, która była koordynatorem dwunastu projektów. W trakcie swojego wystąpienia wicedyrektor zapoznał uczestników konferencji z danymi na temat dotychczas zrealizowanych projektów, a pani Alicja Żuchowska omówiła szczegółowo jeden z tegorocznych staży w Walencji. Wystąpienie przedstawicieli naszej szkoły było wzbogacone przygotowaną prezentacją multimedialną.

/admin/image_files/llp2011-3.jpg

Na podkreślenie zasługuje wysoka skuteczność wnioskowania, która w ZS3 wynosi aż 90%. Dla porównania - skuteczność wnioskowania w ostatnich kilku latach w województwie świętokrzyskim - to około 50%.

/admin/image_files/llp2011-6.jpg

ZS3 jest placówką, która z powodzeniem zrealizowała już 16 projektów mobilności, w tym 14 projektów (19 staży) dla uczniów i 2 projekty wymiany dla nauczycieli. Dzięki temu 358 uczniów miało możliwość odbycia czterotygodniowych praktyk w firmach niemieckich, hiszpańskich, portugalskich i włoskich. W bieżącym roku szkolnym będą realizowane dwa kolejne projekty (4 staże), w ramach których grupa 70 uczniów będzie miała możliwość odbycia praktyk zagranicznych w Hiszpanii, Niemczech i Portugalii.

/admin/image_files/llp2011-4.jpg

Organizatorzy konferencji nie ukrywali swego zaskoczenia faktem, że dotychczas nasza szkoła pozyskała na projekty Leonardo da Vinci ponad milion euro. To wielki sukces i motywacja do dalszej pracy.

/admin/image_files/llp2011-2.jpg