Zwickau 2015


Pozdrowienia z Zwickau przesyłają praktykanci oraz p. Aneta Sadrak i p. Piotr Paluch. Zwickau bardzo nam się podoba. W trakcie praktyki poznajemy nowe zagadnienia ...

Czytaj więcej Strona WWW uczniów

Europass Mobility - Certyfikaty

2015-12-20 17:21:06
/admin/image_files/europasslogo.gif

Europass składa się z pięciu dokumentów: dwa z nich (Europass - Curriculum Vitae (CV) oraz Europass - Paszport Językowy) można wypełnić samemu, zaś trzy pozostałe (Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Europass - Suplement do Dyplomu oraz Europass - Mobilność) wypełniają i wydają uprawnione do tego instytucje.


Czym jest Europass - Mobilność?

EUROPASS - MOBILITY prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki realizowanej za granicą po 1.01.2005. Jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest więc przydatny przy zatrudnieniu w Polsce i poza jej granicami.
Dokument Europass - Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:
# praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie
# semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany
# praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej
Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie - jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

Kto może otrzymać dokument?

Dokument Europass - Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.

Kto odpowiada za jego przygotowanie?

Dokument Europass - Mobilność wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą. Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych uzyskują dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia z praktyk zawodowych firm europejskich.

Jak wygląda dokument EUROPASS - MOBILITY?

Dokument ten jest wystawiany imiennie na każdego uczestnika praktyki.
/admin/image_files/europassdokument.jpg


Czy podczas praktyk można uzyskać inne ceryfikaty?

Tak, podczas odbywania staży zagranicznych uczniowie otrzymują stosowne zaświadczenia z firm, w których miała miejsce praktyka zawodowa.
/admin/image_files/diploma.jpg