Zwickau 2014


W maju 2014 r. grupa uczniów z klas III technikum oraz 3 nauczycieli wyjechało na 4 tygodniową praktykę zawodową do Zwickau (Niemcy). Uczniowie przebywali pod opieką ...

Czytaj więcej Strona WWW uczniów

EUROPASS MOBILITY – KLUCZ DO SUKCESU ZAWODOWEGO

2018-02-21 12:56:37
29 stycznia 2018 r. w auli ZS3 odbyła się uroczystość podsumowania praktyk zagranicznych, realizowanych przez uczniów szkoły w 2017 roku. Najważniejszym punktem podsumowania było wręczenie uczestnikom staży dokumentów Europass Mobilność. Certyfikaty otrzymała grupa 60 uczniów, która odbyła praktyki zawodowe w Maladze (Hiszpania), Zwickau  (Niemcy) i w Walencji (Hiszpania)W uroczystości wzięli udział: Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - pan Antoni Maciejko, dyrektor ZS3 Czesław Golis,  w-ce dyrektor Piotr Leśniewski, koordynatorzy projektu: Mariola Leśniewska, Alicja Żuchowska, opiekunowie praktyk: Mariola Leśniewska, Katarzyna Cedro, Alicja Żuchowska, Jolanta Świąder, Aneta Sadrak, Piotr Paluch, Marek Gawlik oraz uczestnicy zagranicznych praktyk, uczniowie klas trzecich – potencjalni uczestnicy staży zagranicznych w bieżącym roku szkolnym.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/8322e73890dc9c1388101d66583d10427fdd18.jpg


Celem spotkania było również upowszechnienie rezultatów realizowanego projektu unijnego POWERVET nr 2016-1-PL01-KA102-024447 pt.:"Praktyki zagraniczne gwarancją sukcesu zawodowego". Praktyka zagraniczna odbywała się w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Czesław Golis powitał zebranych gości i zapoznał zebranych z imponującymi statystykami, dotyczącymi liczby zrealizowanych staży i kwot pozyskanych przez szkołę od 2005 roku na ten cel. Ze staży zagranicznych skorzystało do tej pory około 900 uczniów, a kwota pozyskana z Unii Europejskiej to około 2 mln Euro.
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji – pan Antoni Maciejko, który gratulował szkole nieprzerwanej od 13 lat, owocnej pracy na rzecz poszerzania oferty edukacyjnej o praktyki zagraniczne.
Dokumenty Europass Mobilność to certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdobyte w trakcie stażu zagranicznego. Europass jest  projektem  Unii Europejskiej mającym na celu prezentowanie i uznanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/8322120941156a3e4ca5bae2ebf715e0c22718.jpg


Koordynatorki projektu p. Mariola Leśniewska i p. Alicja Żuchowska przekazały zebranym informacje o zrealizowanych w 2017 roku stażach. Zwróciły uwagę na rezultaty projektu, zarówno te twarde, związane z zaliczeniem praktyki, uzyskaniem certyfikatów, jak i miękkie związane z rozwojem osobistym, samodzielnością czy mobilnością zawodową.
Kolejnym punktem spotkania była relacja samych praktykantów, którzy odbyli czterotygodniową praktykę w hiszpańskich i niemieckich  przedsiębiorstwach. Praktykanci uznali, że udział w projekcie dał im nie tylko nowe doświadczenia  i kwalifikacje zawodowe, ale wzmocnił ich poczucie wartości, dał motywację do intensywnej nauki języków, pozwolił na poznanie nowych miejsc i ludzi.
Najważniejszym momentem  spotkania było uroczyste wręczenie uczniom przez Naczelnika Wydziału Edukacji p. Antoniego Maciejko oraz Dyrektora  Zespołu Szkół nr 3 – p. Czesława Golisa -  międzynarodowego dokumentu Europass- Mobilność, wydanego przez Krajowe Centrum Europass.
http://www.zs3ostrowiec.pl/newsimage/83227d1187b28c9acf578f7f5facedef47a218.jpg