Malaga 2014


Gościmy w słonecznej Maladze w Hiszpanii, gdzie odbywamy praktyki zawodowe. Jesteśmy zakwaterowani w hotelu Benal Beach tuż przy morzu. Codziennie po odbytej praktyce ...

Czytaj więcej Strona WWW uczniów

"Jakość kształcenia zawodowego - wymiana polskich i włoskich doświadczeń"

2016-01-14 16:28:51
Wyjazd nauczycieli - Rimini - 28.06-10.07.2009

/admin/image_files/europasslogo.gif

W lipcu 2009r. grupa 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych (mechatronika, logistyka, informatyka, elektronika) przebywała na 2 tygodniowej wymianie doświadczeń w północno-wschodnich Włoszech (Rimini). Projekt wymiany został napisany przez nauczycieli ZS3 w ramach Fundacji Wspierania Rozwoju ZS3. Autorami projektu byli: p.Alicja Żuchowska (koordynator projektu), p.Piotr Leśniewski, p.Mariola Leśniewska, p.Marlena Brzezińska, p.Witold Rogowski, p.Mariusz Gołąbek i p.Radosław Moskal (strona merytoryczna) oraz p.Jolanta Świąder (język angielski).
/admin/image_files/rimini01.jpg/admin/image_files/rimini02.jpg

Celem projektu było poznanie struktury włoskiego szkolnictwa zawodowego, w szczególności zasad współpracy włoskich szkół zawodowych i technikalnych z firmami przemysłowymi, programów nauczania z przedmiotów zawodowych, metod prowadzenia zajęć, systemu egzaminów zawodowych, poziomu kształcenia z przedmiotów zawodowych i wyposażenia pracowni technicznych oraz porównanie włoskiego i polskiego szkolnictwa zawodowego. Podczas pobytu w Rimini nauczyciele uczestniczyli w wizytach w:

 • szkołach zawodowych

 • liceum ogólnokształcącym naukowym im. Einsteina,

 • technikum przemysłowym,

 • instytucji przeprowadzającej kursy przygotowania zawodowego,

 • biurze pracy,

 • instytucji nadzorującej oświatę.

/admin/image_files/rimini05.jpg/admin/image_files/rimini06.jpg

Podczas pobytu we Włoszech nasi nauczyciele mieli możliwość zapoznania się ze strukturą włoskiego systemu edukacji. Bezpośrednie rozmowy z włoskimi nauczycielami i wizyty w szkolnych pracowniach pozwoliły na poznanie metod pracy z uczniem włoskiej szkoły średniej. Ponadto nauczyciele poznali metody egzaminowania i oceniania uczniów, zasady współpracy szkół z firmami przemysłowymi oraz możliwości reagowania szkół i instytucji nadzorujących oświatę na potrzeby rynku pracy.
/admin/image_files/rimini07.jpg/admin/image_files/rimini08.jpg
/admin/image_files/rimini03.jpg/admin/image_files/rimini04.jpg

W ramach wizyt w szkołach odbyły się spotkania z dyrektorami szkół i nauczycielami. Tematyka spotkań obejmowała:

 • poznanie organizacji i struktury włoskich szkół, specjalności i kierunków kształcenia,

 • funkcjonowanie szkół, także pod kątem włoskiego rynku pracy,

 • zwiedzanie pracowni kształcenia teoretycznego i praktycznego w szkole,

 • poznawanie wyposażenia dydaktycznego,

 • wymianę doświadczeń na temat form i metod nauczania przedmiotów zawodowych.

/admin/image_files/rimini09.jpg/admin/image_files/rimini10.jpg

Dodatkowym atutem wymiany były wycieczki kulturoznawcze do Rzymu, Florencji, Wenecji i San Marino, w czasie których nauczyciele mogli poznać zabytki i kulturę Włoch.
/admin/image_files/rimini12.jpg/admin/image_files/rimini11.jpg

Wyjazd nauczycieli umożliwił poznanie systemu kształcenia zawodowego we Włoszech i pozwolił porównać go z systemem oświaty w Polsce. Wymiernym efektem wyjazdu będzie możliwość przeniesienia pewnych rozwiązań tego systemu na grunt polski.
/admin/image_files/rimini13.jpg/admin/image_files/rimini14.jpg

W wyjeździe do Włoch uczestniczyli nauczyciele: p.Alicja Żuchowska, p.Mariusz Gołąbek, p.Marzena Kozińska, p.Mariola Leśniewska, p.Piotr Leśniewski, p.Radosław Moskal, p.Witold Rogowski i p.Zbigniew Kaleta.